SANNINGEN INTE PRIMÄR FÖR GRUPPEN STEINERMOBBING
Är det relevant och viktigt som förälder att känna till allt som Steiner hade synpunkter på i vad han publicerat som skrivna verk, eller de mer eller mindre tillförlitliga nedteckningarna eller sammanställda anteckningarna från ca 4.000 föredrag, totalt ca 90.000 sidor, för att kunna sätta sitt barn på en Steinerskole?

Nej.

Var Steiner rasist och arisk överhöghetsförespråkare på det sätt gruppen Steinermobbing med återkommande osanna och halvsanna påståenden försöker göra gällande i sin hetskampanj, med bl a länkar till ett antal ytliga och utpräglat otillförlitliga artiklar, publicerade som del av en missionerande sekulärhumanistisk kampanj sen 20 år av en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" mot verksamheter baserade på eller relaterade till en spirituell förståelse av tillvaron?

Nej.

För några kommentarer till myterna ifråga, se här, här, här och här. Se också övriga länkar här.

Lär man barnen på Steinerskoler att det har funnits två Jesusbarn?

Sannolikt inte.

Har Steiner sagt, som Katrine Östergaard Gamst återkommande hävdar, att "kakao leder till onani"?

Och har - som Katrine antyder - Steiner påstått att "Alle mulattbarn har laerervansker", eller hävdat, som hon uttryckligen och upprepat osant påstått och påstår på sajten att han sagt, att "'Negere' ikke vil kunne ha fullt utbyte av vidaregående skolegang fordi de stanser i sin utveckling ved 12 årsåldern", några av Katrines och Steinermobbings återkommande osanningar och insinuationer?

Nej - sökningar i Steiners samlade verk ger inget belägg för att han skulle ha påstått vad Katrine hävdar.

Istället har diskussionen på sajten visat - och material som gruppen själv publicerar på den - visar att de kan härledas, inte till Steiner, men till andra personer, bl a via en Håkan Blomqvist till en onämnd "antroposof" hans föräldrar kände i hans ungdom (en naturläkare, men sannolikt inte "antroposof" vid namn Birger Ledin) och en LFC Mees från Holland med ett kolonialt förflutet i Afrika.

Förhållandet torde vara fullt klart för Katrine - som en av huvudredaktörerna för Steinermobbing - när (sannolikt) hon pånytt medvetet publicerat och publicerar osanningarna ifråga på Steinermobbings sajt, som del av hennes och gruppens häxjakt mot Steinerskolen. 

Det torde också vara klart för henne när hon dessutom svepande osant i ett ytterligare steg hävdar att de retoriska "frågor" den publicerar på en sida skulle vara "obesvarade", vilket inte heller är sant med avseende på ett antal av dem, som besvarats i sajtens diskussionsforum, något både Katrine, Kristin och Trond torde vara medvetna om som huvudansvariga för sajten.

Förhållandena är bara några av de fakta som talar för att sanningsenlighet inte är ett primärt mål för gruppens hetskampanj.

Det gör det säreget att Trond Kristoffersen, som i olika sammanhang - bl a av Katrine och Kristin - framställs som "filosof", d.v.s en person med kärlek till sanning och vishet, och som "har jobbet mye med etikk og moralfilosofi i mange sammenhenger" och blant annet har "holdt egenutviklede innføringskurs i etisk teori ved Folkeuniversitetene i Moss og Tønsberg", nedlåter sig till att som lärare i etisk teori och webmaster för mobbinggruppen ta på sig det formella och juridiska ansvaret för de upprepade osanningar gruppen publicerar i sin hetskampanj.

De upprepade osanna påståendena på sajten av - som man kan få intryck - Katrine Östergaard Gamst som den som initierat sajten och dess kanske egentliga huvudredaktör och drivande huvuddemagog för gruppen Steinermobbing fram till början av 2006, är några av de saker som - utöver de oseriösa länkarna på sajten till andra likartat oseriösa, opålitliga och upprepat osanna sajter och artiklar - visar att den är en totalt oseriös mobbingsgrupp, verksamhet och sajt i sin hetskampanj mot Steinerskolen i Norge.

De pekar också mot att den primärt är ett uttryck för personliga vendettor och en häxjakt av olika skäl av Katrine och Kristin mot Steinerskolen i Moss - där Katrine arbetat men sagt upp sig, och till vilken Kristin senare i slutet av september 2005 blivit förklarad oönskad tillbaka efter en pågående fødselspermisjon - mot Steinerskolen i allmänhet, mot Steiner och mot antroposofin.

Att på sajter ange vem eller vilka som ligger bakom dem är kutym att ange på internetsajter. En  undersökning den 16 december visade att sajten var registrerad och ägd av familjeföretaget Sandberg Kristoffersen ANS.

Trots det svarade ingen av dem till en början, eller Trond som den formella webmastern för sajten, under hösten på upprepade - och bortcensurerade - frågor i sajtens diskussionsforum om vem som egentligen ingår i den på sajten antydda, men då onämnda redaktionsgruppen bak sajten, samtidigt som gruppen upprepat anklagade Steinerskolen och "antroposofer" för hemlighetsmakeri.

För en utomstående kan anklagelsen möjligen framstå som hyckleri.

I den normalt dolda sidkoden för förstasidan på sajten kunde man 9 januari 2006 läsa att redaktionen för sajten är

"..., Kristín A. Sandberg, Trond Kristoffersen, Katrine Østergaard Gamst, Maria Strømmen"
Att finna uppgiften öppet angiven på sajten var dock fortfarande tämligen svårt.

I början av februari 2006 hade Kristin och Trond dock ändrat sig, tagit bort hänvisningen till Katrine Østergaard Gamst och Maria Strømmen som ansvariga för sajten och anger, både i källkoden för sajten och öppet att det är de själva Kristín A. Sandberg og Trond K. O. Kristoffersen som är de enda ansvariga för sajten.

Det tar tid att lära sig att visa den öppenhet men själv kritiserar Steinerskolen för att sakna - och att bestämma sig för vem som egentligen är ansvarig för sajten...

Från åtminstone 1 april 2006 finner man dock en ny beskrivning i sajtens presentation för sökmotorer av vem som egentligen ligger bakom sajten och vad den egentligen handlar om:

"Author" CONTENT="Antropososofi, Hodeloeshet, Rudolf, Idioti, Menneskekunnskap, Alvorlig, Naivt"
och
"Description" CONTENT="Kunsten aa faa Rudolf Nordvall til aa blottlegge sin fundamentalisme slik at alle kan se den, ...
Så det verkar ha rört till sig igen någonstans (...Rudolf Nordvall, vem är det?)

Efter att jag påpekat ovanstående har Kristin eller Trond behållit beskrivningen av vem som egentligen är författare till deras sajt, men i början av juni 2006 ändrat beskrivningen av sajten för sökmotorer till den något dunkla:

"Description" CONTENT=Intelligente mennesker ser moenster i ting som presenteres for dem, uintelligente mennesker ser bare en rekke av ord, ...
Av beskrivningen att döma verkar de mena att de själva, Kristin och/eller Trond, är "intelligenta"(?), medan andra, som föräldrar på Steinerskoler är ... "uintelligente"? eftersom de inte som Kristin som "intelligent menneske" har "genomskådat"(?) Steinerskolen och tagit sina barn ut ur den.

Tja. Så kan man ju kanske också se på sig själv och andra, som inte tycker som man själv.

Till huvudsidan om gruppen Steinermobbing