Välkommen till Waldorfsvar!
Det finns ett antal sajter på internet om Waldorfpedagogiken. De representerar vanligtvis en enskild Waldorfskola eller en association av Waldorfskolor.

Den här sajten är annorlunda. Den är en personlig sajt, avsedd att ge svar på frågor som du som Waldorfförälder eller som prospektiv Waldorfförälder kanske har om Waldorfpedagogiken. Den försöker också reda ut några av de missuppfattningar en del kanske har om Waldorfpedagogiken.

Waldorf- eller Rudolf Steinerpedagogik är en unik form av pedagogik från förskolan upp till klass 12, baserad på uppfattningen att människan inte bara är en kroppslig och själslig, men också en andlig varelse.

De specifika pedagogiska metoder som används inom Waldorfpedagogiken utgår från de grundläggande stadier, genom vilka människan utvecklas från barndomen till vuxenåldern. Läroplanen i Waldorfskolor är utformade för möta barnets grundläggande behov på de olika stadierna av denna utveckling.

Waldorfpedagogiken utvecklades av Rudolf Steiner (1861-1925) under början av 1900-talet. Den baseras på Steiner's mer omfattande filosofi, som kan kallas antroposofi (visdom eller kunskap vad det är att vara människa), men också en grundlig kännedom om de pedagogiska ideströmningarna vid den tid Waldorfpedagogiken grundlades.

Antroposofin uppfattar människan som en i grunden andlig varelse och menar att alla människor har rätt att respekteras och behandlas som sådana. Denna uppfattning kommer till uttryck i Waldorfpedagogiken som en strävan att hos varje barn utveckla dess inneboende talanger och förmågor. Waldorfskolor arbetar på ett icke-diskriminerande sätt, oberoende av elevernas etniska bakgrund, religion eller nationellt ursprung. 

Några av ideerna i Waldorfpedagogiken och antroposofin är komplexa och kräver en grad av god vilja hos läsaren för att man ska förstå dem. Men de bildar en sammanhängande helhet och ett flertal studier och otaliga personliga erfarenheter visar att den fungerar väl, när den tillämpas på rätt sätt.

Idag är Waldorfrörelsen en av de snabbast växande oberoende skolrörelserna och det finns ca 900 Waldorf- eller Steinerskolor (inkl vuxenutbildning) i ett 60-tal länder runt världen. 

Den här sajten vänder sig till dig som förälder eller prospektiv förälder på en Waldorfskola och hoppas ge dig en bild av bakgrunden till och svar på de frågor du kan ha om Waldorfpedagogiken.

Den försöker presentera de ideer som ligger till grund för Waldorfpedagogiken och antroposofin på ett sådant sätt att du är helt informerad om den skola du har valt eller funderar på att välja för ditt eller dina barn. 

Den beskriver också förhållandet mellan Waldorfpedagogiken och antroposofin, som dess filosofiska grund. 

Om du tycker att något är oklart eller svårt att förstå på sajten, eller har förslag på hur den skulle kunna göras bättre, skriv hit!

Till toppen av sidan