Resurser
Det finns idag ca 900 Waldorf/Steinerskolor och antroposofiskt baserade waldorf- och andra vuxenutbildningar runt världen. Följande är några resurser på internet, om waldorf / steinerpedagogiken, waldorf/Steinerskolor och relaterade organisationer och verksamheter.

ORGANISATIONER OCH UTBILDNINGAR

Några av Waldorforganisationerna runt världen utanför Norden LITTERATUR TIDSKRIFTER OCH ARTIKLAR DISKUSSIONSLISTOR Se också resurser och länksidor hos
Till toppen av sidan