Några kommentarer till ett inlägg av Trond Kristoffersen den 16. November 2005, 23:40 i diskussionsforumet på sajten steinerkritikk.no

TORD, DU SKRIVER:
"Det rasjonelle problemet for tilhengere av (...) antroposofien er nettopp mangelen på sofia. Dette er en antropodoxa. En samling løse ubegrunnede meninger og påstander (doxa) om mennesket. Dette er en metafysisk fabulering som hviler på tro og gode tyskkunnskaper, men som har vist seg oppsiktsvekkende suksessfull."

KOMMENTAR:
Den sista meningen i citatet talar för att att du betraktar vad jag skrivit som svar till Kristin i mina sista inlägg som antroposofi utan sofia i betydelsen vishet eller kunskap, och att de vilar på tro och goda tyskkunskaper.

Angående "tro"punkten vad gäller mina svar till Kristin: Jag menar nog mer att de i huvudsak vilar inte på tro i sig, men är en källkritik av vad hon skrivit baserat på en undersökning över lång tid av vad Steiner uttryckt och som jag förstår det menat om i det här fallet just "ras"begreppet, och jämförelse av det med vad Kristin hävdar att han skrivit och menat.

Angående "goda tyskkunskaper": Jag läste faktiskt aldrig tyska i skolan, men har i huvudsak lärt mig några av grunderna i språket själv senare. Ska man argumentera om vad Steiner faktiskt sagt eller skrivit på ett trovärdigt sätt - oberoende av vad man tycker om det - är det nog bra om man är lite insatt i den faktiska vägen från hans mun och penna till vad som finns publicerat idag, på ett sätt som i högre eller mindre grad motsvarar källan, och felkällorna på vägen.

Ett första steg är att se närmare på källan i form av en mer eller mindre god översättning ett steg närmare originalet i form av en publicering på tyska av det. Sen behöver man vad gäller just föredragen, som utgör den absolut största delen av hans 'ord-verk', undersöka hur föredragen i sin publicerade form i varje fall relaterar till det faktiska föredraget. I många fall har den publicerade formen sammanställts först åratal senare, på bas av olika anteckningar gjorda av olika åhörare.

Vad gäller just "De enkelte folkesjæles mission" är det en av de få föredragsserier, som Steiner själv gått igenom och korrigerat. Det innebär att det räcker att läsa det publicerade tyska originalet för att veta vad han faktiskt uttryckte vid tidpunkten då det först publicerades. Men till det behövs det vare sig mycket pengar eller expertkunskaper i tyska. Föredragsserien kan beställas för någon hundralapp i paperback från amazon.de. Sen räcker det med allmänna baskunskaper i tyska och ett lexikon för att undersöka saken närmare.

Ett av de fortsatta stegen är sen att förstå vad han sa i förhållande till vad han mer eller mindre menade, på ett sätt som framgår av vad han uttryckt på andra tidpunkter, och i förhållande till den allmänna uppfattningen och debatten i Europa vid tidpunkten för föredraget.

Båda förhållandena - att förstå vad han menade i mer ingående betydelse, och hur den kulturella, sociala och politiska situationen mer allmänt såg ut när han höll föredraget eller kommenterade ämnet på annat sätt - bör man nog vara en del insatt i om man vill argumentera om det på det sätt Kristin gör.

Just vad gäller anklagelserna för rasism hos Steiner har jag ägnat en del tid åt att försöka genomtränga problemet och bidra till en förståelse av det med vad som finns publicerat på
http://www.waldorfanswers.org/ARacistMyth.htm
http://www.waldorfanswers.org/ThreeConcepts.htm
http://www.waldorfanswers.org/PastRaces.htm
http://www.waldorfanswers.org/WRacismMyth.htm och de sidor som länkas till från dem.

En mer sammanfattande översikt finns på
http://www.waldorfanswers.org/OnSalonArticle.html

Rent allmänt skulle jag nog vilja säga att anklagelserna framstår som en betydligt överdriven retorik, som framstår som tämligen ytlig när man sätter sig in i de faktiska grunderna för den.