"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning

I slutet av november 2001 kommunicerade undertecknad med Peter Staudenmaier angående var översättningar av hans artiklar har publicerats. Han berättade då att han hade skrivit en reviderad version av sin artikel "Antroposofi och ekofascism". För inledningen till den möjligen enda revideringen av artikeln, gjord tillgänglig av Staudenmaier sommaren 2003 på engelska, se här.

I den nya inledningen har Staudenmaier tagit bort påståendet att den historia han hittat på som inledning skulle återge i första föredraget i den föredragsserie av Steiner som han säger sig beskriva. Istället säger han sig bara återge innehållet i föredragsserien i sin helhet. För en analys av på vilket sätt också detta motsägs av föredragsserien, se här.

Han berättade också att han hade sänt den "reviderade" versionen till både (den anti-antroposofiska kombinerade kritik - och hattypen av sajt) PLANS, men skrev också att han sänt den till de ansvariga för sajten för det institut för socialekologi, med vilket han är associerat, och som har publicerat ursprungsversionen av hans artikel.

Han skriver emellertid att han, när han såg att ingen av dem hade ersatt den ursprungliga versionen av hans artikel, inte störde dem om saken igen, och förklarade:

"Jag tar inte de här sakerna tillnärmelsevis så allvarligt som du gör."

Uttalandet av Staudenmaier verkar beskriva ur hjärtat hur han själv ser på betydelsen av att det som återfinns på internet av vad han skrivit stämmer med verkligheten ens i hans egna ögon.

Hans uttalande talar också i samma riktning som den dokumenterade otillförlitligheten i vad han från början snott ihop som olika historier om antroposofin för att sedan ha publicerat det i olika sammanhang.

Trots hans egen uttalade lättsinnighet med avseende på betydelsen av att vad han skrivit och spridit faktiskt när det sen återfinns på internet stämmer med verkligheten och är sant, har han sen fortsatt att beteckna sig som "historisk forskare".

Hans brev nedan återpubliceras här på bas av en direkt fråga till Staudenmaier i ett internet-diskussionssammanhang om det var OK att posta hans personliga mail till undertecknad på diskussionslistan och ett bekräftande svar från honom att jag fick posta vad jag ville av vad han skrivit. Jag utgår därför från att det också omfattar ett tillstånd från honom att återge det här.

Rödmarkeringen av en del av texten har gjorts av undertecknad för publiceringen av brevet här.

Sune Nordwall
 


Subject: Re: Translations
Date: Thu, 29 Nov 2001 17:12:18 -0600
From: "Peter Staudenmaier" 
To: (ovantecknad)

>> If you would simply like me to send you a copy of the revised
>> version of my article, why don't you just say so?

>Why not put the revised version in the two places on the net that still seems to have your original version
>(www.social-ecology.org/le...sophy.html
>and www.waldorfcritics.org/ar...aier.html) for everyone to read?

I did that quite a while ago (sent it to SIMPOS too). In fact I didn't realize the ISE site had the old version up unitl you alerted me to the fact. I don't know why none of them replaced the older version; I'm guessing they thought it was too much work, and I didn't bug them about it. I don't take these things nearly as seriously as you do; people post stuff by me on the web all the time, and I can't possibly keep track of all of it, much less which version ends up where.

>On your house; I have never read anywhere that your house burnt down. You told that on the WC after I left? If it has I'm sorry.

No, I never mentioned it on the WC list (it happened in February, when you and I were both on the list). I only told people I'm close to personally, though there was a little e-mail campaign to help me out financially. I think Goran Fant knew about it because it interrupted the final preparations for our exchange in Folkvett. Lost much of my library, too, and several manuscripts, along with all my accumulated files and research over the years. I've been trying to re-construct much of my work since then, but it's going to be a long process.

Peter

>Sune


Åter till
- huvudsidan om Staudenmaier på den här sajten
- huvudsidan på den här sajten om 
  "Föreningen Vetenskap och Folkbildning"